Ny Version !

Maj 2017:
SDL Version 6.23 er frigivet.
Fejlrettelser og forbedringer. Ny forbedret SDL Editor.
Hent den nye version på download-siden!

Ny Version !

Februar 2016:
SDL Version 6.22 er frigivet.
Fejlrettelser og forbedringer.
Hent den nye version på download-siden!

Danmarks Højdemodel

April 2015:
Den nye højdemodel er undervejs, og allerede nu kan data hentes for bl.a. Sjælland.
Data leveres i et 0.4 meter grid, hvilket giver mulighed for helt nye anvendelser af højdemodellen.
Du kan tjekke download-siden, og finde en vejledning til hvordan du benytter de nye højde data i SDL, samt hente en samling værktøjer der gør arbejdet med data enklere.

Problemer med anti-virus

November 2014:
En række anti-virus programmer er begyndt, at melde virus i de klassiske SDL-moduler.
Du kan nu hente SDL uden de berørte moduler på download-siden.
Hvis du har behov for de klassiske moduler, kan disse hentes separat samme sted.

Ny Geoide

Juni 2013:
Geodatastyrelsen (KMS) har fået beregnet en ny geoide-model for Danmark.
Forskellen fra den "gamle" model er 0-4 cm. afhængigt af hvor i Danmark man befinder sig.
Hent den nye Geoide-model på download-siden!
Læs mere på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Gratis WMS-tjenester

Juni 2013:
Geodatastyrelsen (KMS) har åbnet for gratis adgang til en række WMS-tjenester fra Kortforsyningen.

Hent opsætnings-filen (sgewms.par) på download-siden!
Læs mere på Geodatastyrelsens hjemmeside.

 

SDL 6 Landmåling - Verden er i 3D

SDL  er et program til landmålingsberegninger samt GIS-opgaver, udviklet med henblik på at imødekomme nutidens krav om brugervenlige programmer tilpasset dagens teknologi.

Programmet afvikles på de gængse Windows-platforme (XP, Vista, 7).

SDL anvendes af en bred vifte af brugere til mange forskellige typer af opgaver i både ind- og udland. Typiske brugere er landinspektørfirmaer, ledningsejere, entreprenører,  kommuner og statslige opmålingsvirksomheder. SDL kan håndtere såvel komplekse geodætiske beregninger som basale dataoperationer.

Dataregistrering i marken foregår i dag på totalstationer og GPS-udstyr. Opmålte punkter vil ofte blive tilknyttet en kode, der angiver arten af punktet og en tilknytning til foregående eller efterfølgende punkter. SDL tolker denne kode i forbindelse med overførsel af data til DSFL-format, CAD/GIS-format og udtegning. Der kan således registreres et næsten færdigt kort i marken, som direkte kan eksporteres til gængse formater.

SDL arbejder udelukkende med ASCII filer - intet er skjult for brugeren i svært tilgængelige databaser eller binære formater. SDL Version 6 kan uden problemer læse de filer, der blev dannet af de første versioner, da data-formaterne ikke er ændret væsentligt.

SDL er bygget op omkring to søjler: Et programmodul og et CAD/Konstruktions-program (SGE - SDL Grafisk Editor).
Alle moduler er intuitivt opbygget, så det er nemt at komme i gang. Alle processer leverer status og resultater på skærmen og i log/resultat-filer.

SDL indeholder desuden sin egen teksteditor, med mange brugbare funktioner, f.eks. kolonneredigering, inddatering af punkter m.v.

I de senere år har der været øget fokus på registrering og visualisering i 3D. SDL har siden starten arbejdet med koordinater i 3D, men fra SDL version 6 er der også inkluderet et 3D visualiserings-modul.

SDL's modul til 3D-visualisering.

 

Fugro Aerial Mapping A/S © 2009 - www.sdl6.dk